FEBS, Novosti

Članstvo UBMBuBiH u FEBS

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u periodu 03. – 04. 09. 2015. godine, održana je radionica pod naslovom: „WORKSHOP ON MOLECULAR LIFE SCIENCE EDUCATION”, pod okriljem Federation of European Biochemical Societies (FEBS) i podršku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Radionici je prethodila Inauguracija Udruženja biohemičara i molekularnih biologa u Bosni i Hercegovini, organizatora radionice, kao pridružene članice FEBS-a.

 Predavači na radionici su bili:

 • Prof. Israel Pecht, Generalni sekretar FEBS-a (Rehovot, Izrael)
 • Prof. Gül Güner Akdogan, Predsjednica Komiteta za edukaciju FEBS-a (Izmir, Turska)
 • Prof. Jerka Dumic, ispred Radne grupe za integraciju FEBS-a (Zagreb, Hrvatska)
 • Prof. Keith Elliott (Manchester, Velika Britanija) kao i predavači iz Bosne i Hercegovine, članovi Udruženja:
 • Prof. dr Adlija Čaušević, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • Doc. dr Emina Kiseljaković, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • Prof. dr Lejla Kapur – Pojskić, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Teme predavanja su bile vezane za planiranje kurikuluma, dizajniranje praktične nastave, istraživački rad u dodiplomskoj nastavi i doktoralnom studiju u biomedicini i zdravstvu, te  podrška za mlade naučnike.

U sklopu radionice obrađivane su teme u malim grupama učesnika: uvod u praktikum i tipovi praktične nastave; planiranje doktoralnog studija i kako dizajnirati program izrade doktorskog rada.

Osim nastavnika i saradnika, zapaženo učešće uzeli su studenti dodiplomskih, poslijediplomskih i doktoralnih studija sa Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Tuzli, Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta Istočno Sarajevo, kao i Internacionalnog univerziteta Sarajevo, Burch univerziteta.

Poseban doprinos radionice je u otvaranju mogućnosti za pristupanju velikom mnoštvu programa podrške koji FEBS pruža (http://www.febs.org/http://www.febs.org/our-activities/fellowships/):

 • Sponzoriranje predavanja na skupovima udruženja koja pripadaju bioznanostima
 • Podrška nacionalnim naučnim skupovima
 • Organiziranje i podrška organiziranja radionica i drugih vidova edukacije iz biohemije, molekularne biologije, te ostalih molekularnih nauka o životu
 • Obezbjeđivanje različitih oblika stipendija za pre – i post – doktorate iz bioznanosti, da bi se poboljšao naučni rad, obuka i mobilnost
 • Finansijske potpore za učešće na kongresima i naprednim kursevima
 • Pomoć mladim naučnicima u razvoju karijere i naučne razmjene
 • Ponuda pristupa četirima naučnim časopisima, radi brže i visokokvalitetne razmjene istraživačkih rezultata i analiza:http://www.febs.org/our-publications/
 • Razmjena dostignuća u molekularnim znanostima putem godišnjih kongresa

S obzirom na bruto-nacionalni dohodak u Bosni i Hercegovini, UBMB u BiH se nalazi u kategoriju HINARI B, svi članovi Udruženja, putem UBMB u BiH ostvaruju povoljnosti pri plaćanju troškova učešća na skupovima koji se organiziraju pod okriljem FEBS-a (mogućnost plaćanja 50% manje cijene kotizacije), kao i povoljnosti pri pristupanju naučnim bazama podataka.

Nakon uspješno održane radionice “FEBS Workshop on Molecular Life Science Education” i inauguracije našeg Udruženja – s ponosom možemo reći da od 1. januara 2016. godine postajemo član FEBS-a u statusu “Associate member”, što znači da Udruženje i naši članovi imaju pune beneficije i prava učešća na svim događajima u organizaciji FEBS-a.

http://www.febs.org/our-members/association-of-biochemists-and-molecular-biologists-in-bosnia-and-herzegovi/