Novosti

Najava za sedmi Kongres Udruženja kardiologa i angiologa sa međunarodnim učešćem

Udruženje kardiologa i Udruženje angiologa organizuju sedmi Kongres Udruženja kardiologa i angiologa sa međunarodnim učešćem koji će se održati u Mostaru, u periodu od 26. do 28. maja. Ovaj Kongres se organizuje svaki treće godine, sa tradicijom od 1998., i predstavlja jedan od glavnih događaja u kalendaru svih profesionalaca u ovom polju na području Bosne i Hercegovine i regiona.

Također, u isto vrijeme će biti održan i 3. Kongres Udruženja kardioloških sestara i tehničara.

Rok za slanje sažetaka je 1. februar 2016. godine., a rok za registraciju pasivnih učesnika i rezervaciju hotela je 1. april. Registracijska forma je dostupna preko web stranice Udruženja kardiologa: ukbih.com

Kongres je pod pokroviteljstvom Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Akademije nauka i umjestnosti Bosne i Hercegovine, i Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti (BHAAAS).