O nama

Osnivači Udruženja

 • Adlija Čaušević
 • Sabina Semiz
 • Slavka Ibrulj
 • Nela Rašeta
 • Lejla Begić
 • Jozo Ćorić
 • Edhem Hasković
 • Damir Marjanović
 • Sabaheta Hasić
 • Emina Kiseljaković
 • Radivoj Jadrić

 Predsjednik Skupštine Udruženja:

 • Edhem Hasković – predsjednik Skupštine Udruženja;

 Članovi Upravnog odbora Udruženja:

 • Lejla Begić – predsjednica UO
 • Sabaheta Hasić
 • Sabina Semiz
 • Nela Rašeta
 • Edhem Hasković

Lica ovlaštena za zastupanje Udruženja:

 • Adlija Čaušević – predsjednica Udruženja;
 • Radivoj Jadrić – sekretar Udruženja.