FEBS, Novosti

Najava za 41. FEBS kongres na temu “Molecular and Systems Biology for a Better Life”.

Kongres će se održati u periodu od 3. do 8. septembra 2016. u gradu Kusadasi u Republici Turskoj. Posredstvom UBMB u BiH svi zainteresovani mogu učestvovati i posjetiti ovaj događaj, o čemu će više informacija biti u narednom periodu.

Za detalje o kongresu u Kusadasiju, provjerite web-stranicu: https://www.febs2016.org/Index.aspx

41 FEBS najava_small

FEBS, Novosti

Članstvo UBMBuBiH u FEBS

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u periodu 03. – 04. 09. 2015. godine, održana je radionica pod naslovom: „WORKSHOP ON MOLECULAR LIFE SCIENCE EDUCATION”, pod okriljem Federation of European Biochemical Societies (FEBS) i podršku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Radionici je prethodila Inauguracija Udruženja biohemičara i molekularnih biologa u Bosni i Hercegovini, organizatora radionice, kao pridružene članice FEBS-a.

 Predavači na radionici su bili:

 • Prof. Israel Pecht, Generalni sekretar FEBS-a (Rehovot, Izrael)
 • Prof. Gül Güner Akdogan, Predsjednica Komiteta za edukaciju FEBS-a (Izmir, Turska)
 • Prof. Jerka Dumic, ispred Radne grupe za integraciju FEBS-a (Zagreb, Hrvatska)
 • Prof. Keith Elliott (Manchester, Velika Britanija) kao i predavači iz Bosne i Hercegovine, članovi Udruženja:
 • Prof. dr Adlija Čaušević, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • Doc. dr Emina Kiseljaković, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • Prof. dr Lejla Kapur – Pojskić, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Teme predavanja su bile vezane za planiranje kurikuluma, dizajniranje praktične nastave, istraživački rad u dodiplomskoj nastavi i doktoralnom studiju u biomedicini i zdravstvu, te  podrška za mlade naučnike.

U sklopu radionice obrađivane su teme u malim grupama učesnika: uvod u praktikum i tipovi praktične nastave; planiranje doktoralnog studija i kako dizajnirati program izrade doktorskog rada.

Osim nastavnika i saradnika, zapaženo učešće uzeli su studenti dodiplomskih, poslijediplomskih i doktoralnih studija sa Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Tuzli, Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta Istočno Sarajevo, kao i Internacionalnog univerziteta Sarajevo, Burch univerziteta.

Poseban doprinos radionice je u otvaranju mogućnosti za pristupanju velikom mnoštvu programa podrške koji FEBS pruža (http://www.febs.org/http://www.febs.org/our-activities/fellowships/):

 • Sponzoriranje predavanja na skupovima udruženja koja pripadaju bioznanostima
 • Podrška nacionalnim naučnim skupovima
 • Organiziranje i podrška organiziranja radionica i drugih vidova edukacije iz biohemije, molekularne biologije, te ostalih molekularnih nauka o životu
 • Obezbjeđivanje različitih oblika stipendija za pre – i post – doktorate iz bioznanosti, da bi se poboljšao naučni rad, obuka i mobilnost
 • Finansijske potpore za učešće na kongresima i naprednim kursevima
 • Pomoć mladim naučnicima u razvoju karijere i naučne razmjene
 • Ponuda pristupa četirima naučnim časopisima, radi brže i visokokvalitetne razmjene istraživačkih rezultata i analiza:http://www.febs.org/our-publications/
 • Razmjena dostignuća u molekularnim znanostima putem godišnjih kongresa

S obzirom na bruto-nacionalni dohodak u Bosni i Hercegovini, UBMB u BiH se nalazi u kategoriju HINARI B, svi članovi Udruženja, putem UBMB u BiH ostvaruju povoljnosti pri plaćanju troškova učešća na skupovima koji se organiziraju pod okriljem FEBS-a (mogućnost plaćanja 50% manje cijene kotizacije), kao i povoljnosti pri pristupanju naučnim bazama podataka.

Nakon uspješno održane radionice “FEBS Workshop on Molecular Life Science Education” i inauguracije našeg Udruženja – s ponosom možemo reći da od 1. januara 2016. godine postajemo član FEBS-a u statusu “Associate member”, što znači da Udruženje i naši članovi imaju pune beneficije i prava učešća na svim događajima u organizaciji FEBS-a.

http://www.febs.org/our-members/association-of-biochemists-and-molecular-biologists-in-bosnia-and-herzegovi/

Novosti, Workshop

Prva obavijest o FEBS-ovoj radionici “FEBS Workshop on Molecular Life Science Education”

Čast nam je najaviti FEBS Workshop on Molecular Life Science Education radionicu koja se organizira u saradnji sa Udruženjem biohemičara i molekularnih biologa u Bosni i Hercegovini,  pod okriljem Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i podršku Federation of European Biochemical Societies (FEBS).

Radionica će se održati od 3. – 4. septembra 2015. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Oblasti i teme radionice:

Curriculum Planning, Designing Biochemistry Practicals, Molecular Life Sciences Education for the Needs of the Industry, Research in Undergraduate Education (For BSc and MD students), : PhD Training in Biomedicine and Health Sciences, PhD training: Scientific Support  for Young Scientists

Finalni program i detalji oko registracije će biti objavljeni uskoro.

Kratka najava radionice se nalazi na web stranicama:

http://www.febs-edu.eu/w/2015_Sarajevo/

http://www.febs.org/our-activities/education/


First announcement about FEBS Workshop on Molecular Life Science Education

 

We are proud to announce the FEBS Workshop on Molecular Life Science Education to be held in September 3-4th, 2015. Workshop will be  hosted by the “Association of Biochemists and Molecular Biologists in Bosnia and Herzegovina”,  under auspices of Faculty of Medicine University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina and support of Federation of European Biochemical Societies (FEBS)

Venue – Faculty of Medicine, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

Scientific topics:

Curriculum Planning, Designing Biochemistry Practicals, Molecular Life Sciences Education for the  Needs of the Industry, Research in Undergraduate Education (For BSc and MD students), : PhD Training in Biomedicine and Health Sciences, PhD training: Scientific Support  for Young Scientists

The final program and details about registration will be published soon.

Brief description about workshop on web pages:

http://www.febs-edu.eu/w/2015_Sarajevo/

http://www.febs.org/our-activities/education/

Članstvo, Novosti

Poziv za učlanjenje

Poštovane kolegice i kolege,

Obraćamo se svim onim koji su do sada ukazali povjerenje i dali podršku pri osnivanju Udruženja, te svim onim koji će nam se u budućnosti pridružiti. Udruženje biohemičara i molekularnih biologa u Bosni i Hercegovini udruženje je u kojem već ima, a očekuje se i da nam se pridruže, dosta veterana naučne djelatnosti, koji su zaslužni za puno stvari koje je nauka, ali i struka postigla, kako na našim tako i širim prostorima. Također, ovo je naučno i stručno udruženje, koje ima veliki potencijal u mlađim kolegicama i kolegama, koji će dodatno osnažiti našu poziciju, i postići na polju nauke i struke, nadamo se, sve ono što smo mi do sada propustili.

Stoga, svi su pozvani, a naročito naučni i sručni djelatnici biohemijske i molekularno-biološke provinijencije, te srodnih biomedicinskih i prirodnih, ali i drugih naučno i stučno povezanih disciplina, na jedno zajedništvo u radu i borbi za položaj naučnog i stručnog rada, koje bi na svim našim univerzitetima i srodnim fakultetima u Bosni i Hercegovini trebalo biti prepoznato kao suverena i kvalitetna sastavnica u ostvarivanju naučnih potreba našega društva. To je moguće ostvariti kroz angažiranje ljudi uključenih u različite, ali u isto vrijeme i srodne oblasti nauke i struke, njihove razmjene znanja i iskustava, pri čemu dobra organizacija i spremnost uključivanja daju mogućnosti rada na potiranju razlika i granica među profesijama kojima pripadamo prema primarnom obrazovanju i polju djelatnosti.

Nakon savladavanja manjih poteškoća koje su pratile početak rada našeg Udruženju, nadamo se da ćemo zajednički omogućiti da Udruženje bude u funkciji svih njegovih članova, da sve relevantne informacije stižu do naših članova mailom, i putem weba budu uvijek dostupne. Sve one koji u međuvremenu budu eventualno mijenjali poslodavce, mail adrese, kućne i poslovne adrese, brojeve kontakt telefona… molimo da nam to jave, kako bi im naše obavijesti stizale redovito i tačno.

Sve koji niste članovi Udruženja, pozivamo da se učlanite, a naročito mlađe kolege i studente. Postanite dio UBMBuBiH-a, dajte svoj doprinos razvoju naučne i stručne misli, borbi za adekvatan položaj u znanstvenoj i stručnoj zajednici, iskoristite mogućnosti i učinite sve da Udruženje bude što bolje i sadržajnije. S dužnim poštovanjem i vjerom da ćemo uspješno surađivati, upućujemo srdačne pozdrave.